14 lipca 2024

Standaryzacja wymagań dotyczących montażu i produkcji w branży elektronicznej

Standaryzacja wymagań dotyczących montażu oraz produkcji w branży elektronicznej poprzez ustanowienie i stosowanie jednolitych norm i wytycznych pozwala uzyskać zauważalną poprawę jakości, bezpieczeństwa i zgodności produktów elektronicznych. Obecnie najszerzej wykorzystywane są standardy ustanowione przez międzynarodową organizację IPC. Standardy IPC obejmują praktycznie wszystkie etapy wytwarzania elektroniki – od projektowania, przez proces produkcyjny aż do wprowadzenia finalnego produktu na rynek.

IPC – międzynarodowe standardy produkcji elektroniki

Wdrożenie standardów IPC przekłada się przede wszystkim na usprawnienie procesów produkcyjnych, znaczącą poprawę efektywności oraz redukcję kosztów wytwarzania elektroniki. Jednocześnie poprawie ulega bezpieczeństwo i niezawodność produkowanych zespołów elektronicznych. Skutkuje to nie tylko bezpośrednimi korzyściami ekonomicznymi dla producenta elektroniki, ale również poprawą wizerunku i konkurencyjności na rynkach lokalnych i międzynarodowych.

IPC-A-610 – standardy montażu elektroniki

Norma IPC-A-610 została ustanowiona jako zestaw wymagań oraz sugestii i rekomendacji dotyczących standardów jakości podczas powierzchniowego montażu układów elektronicznych. Ujednolicenie kryteriów dopuszczalności zespołów elektronicznych pozwala producentom elektroniki korzystającym z tego standardu zmniejszyć koszty produkcji oraz poprawić jakość wytwarzanych zespołów elektronicznych.

Dzięki jasnemu określeniu obowiązujących klas jakości montażu oraz kryteriów dopuszczalności dla każdej z nich, producenci elektroniki mogą w łatwy sposób zaklasyfikować każdy wyprodukowany komponent czy podzespół zgodnie z normami IPC akceptowanymi na całym świecie.

Szkolenia IPC dla producentów elektroniki

Udział w szkoleniach IPC w zakresie standardów produkcji i montażu elektroniki pozwala uczestnikom zdobyć aktualną, rzetelną wiedzę oraz umiejętności teoretyczne i praktyczne dotyczące obowiązujących norm IPC i standardów produkcji.

PB Technik – szkolenia IPC u Autoryzowanego Partnera

PB Technik to obecnie (styczeń 2024) jedyny Autoryzowany Partner IPC w Polsce, który posiada uprawnienia do organizowania i prowadzenia szkoleń certyfikacyjnych w zakresie norm IPC stosowanych w branży elektronicznej. Szkolenia IPC odbywają się w należącym do PB Technik Centrum Szkoleniowym IPC, czyli najnowocześniejszym tego rodzaju obiekcie w Polsce. Jest on w pełni wyposażony i przystosowany do prowadzenia szkoleń dla grup dowolnej wielkości, zgodnie z aktualnymi standardami.

Wszystkie szkolenia odbywające się w Centrum Szkoleniowym IPC należącym do PB Technik prowadzi wykwalifikowana kadra szkoleniowa w ramach projektu PB Training. To doświadczeni praktycy, posiadający bogatą wiedzę branżową i doskonałe przygotowanie dydaktyczne, dzięki czemu przekazują uczestnikom szkoleń wiele informacji niemożliwych do uzyskania z innych źródeł.

Więcej informacji na temat szkoleń IPC można znaleźć na stronie internetowej PB Training pod adresem https://pbtraining.com.pl – zachęcamy do jej odwiedzenia i zapoznania się z pełną ofertą firmy.